groei door kennis

Growsol

Growsol meststoffen is een reeks van vloeibare meststoffen voor de basisbemesting voorafgaand aan een teelt. Een aantal producten kunnen evenwel ook ingezet worden voor een overbemesting. Growsol meststoffen bevatten één of meerdere van de elementen stikstof (N), fosfaat (P2O5) of zwavel (S of SO3). Op verzoek kunnen soms ook sporenelementen worden toegevoegd. Toepassing vind plaats op of in de grond.

 

Stikstof, fosfaat en zwavel zijn elementen die vaak direct vanaf kieming nodig zijn om een plant te laten groeien. Met name het belang van zwavel is de laatste jaren toegenomen door een verminderde depositie via de lucht. Door toepassing van Growsol meststoffen wordt de concentratie aan deze voedingsstoffen in de grond direct op het gewenste niveau gebracht. De beschikbaarheid en opneembaarheid voor de wortel is direct 100% doordat de hoogste kwaliteit meststoffen worden gebruikt.

 

Bodemanalyses, maar ook de ervaring van teler en adviseur bepalen de hoogte van de gift. Door een goed bemestingsplan te maken waarbij tevens rekening wordt gehouden met de wettelijke restricties, kan zo een optimaal groeiend gewas worden geteeld. Growsol meststoffen zijn verkrijgbaar in een multibox (1000 l) of in bulk. Sla de meststoffen veilig op, niet in de volle zon of bij hoge temperaturen.