groei door kennis

Grasmaster

De productie van ruwvoer op het eigen melkveehouderijbedrijf bepaalt in belangrijke mate het bedrijfsresultaat . Talloze onderzoeken bevestigen telkens het belang van een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem.  Bemesting van grasland speelt hierin de belangrijkste rol. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de graslandproductie verder te verhogen, ondanks de steeds verscherpte mineralenregelgeving.

 

Benutting van drijfmest, verminderen van verliezen, toepassing van de juiste stikstofvormen, aandacht voor alle macro- en sporenelementen en verbetering van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid zijn belangrijke aspecten om te komen tot een verdere verhoging van de productie. CropSolutions besteed jaarlijks een aanzienlijk budget aan proeven en onderzoek om de kennis over graslandproductie op alle grondsoorten te verhogen. Naast directe toepassing in de advisering wordt deze kennis ook gebruikt om de samenstelling van meststoffen te optimaliseren.

 

Grasmaster meststoffen zijn samengestelde meststoffen volgens de laatste eisen en kennis over graslandproductie. Voor alle grondsoorten en bedrijfssystemen is een passende formule ontwikkeld.  Naast stikstof in de juiste vorm, zijn zwavel, natrium en selenium belangrijke bestanddelen. Ook magnesium, koper en cobalt zijn in sommige meststoffen in de juiste hoeveelheid aanwezig.