groei door kennis

Cropfert meststoffen


CropSolutions levert aan haar partners de meest complete lijn van meststoffen voor alle sectoren in de landbouw, onder de naam ‘CropFert’. CropFert meststoffen staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en rendement. Dit geldt voor bulkmeststoffen als KAS en kali, maar ook voor de specialere  producten.

 

CropFert meststoffen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën:

 

Nutrigran: gekorrelde meststoffen, verkrijgbaar in zakgoed, bigbags of bulk. Voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op gebied van samenstelling, strooieigenschappen en opslag.


Growsol: vloeibare basismeststoffen voor toepassing vóór of bij zaai/planten/poten. Growsol meststoffen kunnen stikstof, fosfaat en/of zwavel bevatten en kunnen op maat worden gemaakt. Op verzoek zijn sommige sporenelementen toe te voegen.


Foliplus: complete reeks van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. De producten hebben een stabiele formulering die een veilige toepassing en een maximale bladopname garandeert.


Orgasoil: organische meststoffen met toegevoegde waarde voor de bodem. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid is gebaat bij organische meststoffen die recht doen aan de behoefte van de grond aan mineralen, organische stof, zuurgraad en bodemleven.


FertiBio: meststoffen voor de biologische teelten. Door de specifieke eisen die biologische teelten stellen aan het gebruik van meststoffen, zijn alleen de goedgekeurde producten in deze meststoffenlijn opgenomen. Voldoen aan de SKAL eisen.