groei door kennis

CropGuard Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen hebben de afgelopen decennia een enorme evolutie doorlopen. Van breedwerkende, milieubelastende stoffen in de jaren 60 en 70, is het middelenpakket veranderd in een zeer specifieke, veiligere groep van werkzame stoffen. De enorme innovatie in de gewasbeschermingsindustrie is hier zeker voor verantwoordelijk.

 

De teeltkennis van CropSolutions adviseurs levert bijdrage om te komen tot een duurzamere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Jaarlijks worden knelpunten in de teelten benoemd en uitgewisseld met telers, fabrikanten, onderzoekinstellingen en de overheid om te komen tot duurzame oplossingen. in alle sectoren.